Koala
Koala

This sleepy fellow was in the Miami Metro Zoo.
Order Number:   PB3211 Koala 4x6.jpg